5 rugăciuni pentru suflet, pentru pace și liniște sufletească

Când simți că tristețea, durerea, nelinștea, frica sau temerile de tot felul te copleșesc, rostește o rugaciune pentru liniște sufletească și pace. Tradiția creștină pastrează numeroase astfel de rugăciuni și acatiste pentru regăsirea echilibrului sufletesc. Rugăciunea și meditația pentru suflet te eliberează de poveri emoționale, de amintiri dureroase, de suferințe etc. Acestea au legătură cu propria ta viață, alegeri sau emoții. Alteori, pot avea legătură cu ceea ce ai ales, și esști sau nu conștient, cu neamul, familia în care te-ai născut. Oricum ar fi, toate acestea te împiedică să te bucuri de viață pe deplin, să manifești ceea ce ești tu cu adevărat. Nu uita nicio clipă că ești o ființă creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ești iubire!

1.Rugăciune pentru suflet
Doamne, dă-mi puterea de a accepta lucrurile pe care nu le pot schimba. Dă-mi Doamne curajul de a schimba lucrurile pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența dintre ele! Amin!

2.Rugăciune pentru pace și liniște sufletească
Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce-mi va aduce ziua de azi! Învrednicește-mă să mă dau întru totul Sfintei voii Tale! În tot ceasul astăzi, povățuiește-mă și în toate mă sprijinește! Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este Sfânta voia Ta! În toate faptele și cuvintele mele Tu călăuzește-mi gândurile și simțirile! În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la Tine! Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare dintre mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând! Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplarile din vremea ei! Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert! Amin!

3. Rugăciune pentru uşurarea sufletului la întristări, spaimă, gânduri şi vise urâte
Dumnezeule, întru numele Tău mântuieşte-mă şi întru puterea Ta mă judecă. Dumnezeule, ascultă ru­gă­ciu­nea mea, pleacă urechea Ta la graiurile gurii mele. Ia aminte spre mine şi mă ascultă, că m-am mâhnit întru îngrijorarea mea şi m-am abătut. Inima mea s-a tulburat întru mine şi frica morţii a căzut asupra mea. Temere şi cutremur au venit peste mine şi întunericul m-a acoperit.
Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat şi noaptea înaintea Ta. Să ajungă până la Tine rugă­ciu­nea mea, că s-a umplut de rele sufletul meu şi viaţa mea de iad s-a apropiat!
Miluieşte-mă, Doamne, că ne­pu­tincios sunt! Vindecă-mă, că s-a tulburat foarte su­fle­tul meu. Ostenit-am întru suspinarea mea. În toate nop­ţile îmi stropesc patul cu lacrimile mele şi în ele îmi scald aşternutul. Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte spre Dumnezeu şi mă voi mărturisi Lui, mântuirea feţei mele şi Dumnezeul meu. (Psalmii lui David)

4. Rugăciune pentru pacea sufletului și scăparea din necazuri
Cel ce în toată vremea și în tot ceasul, în cer și pe pământ, ești închinat și slăvit, Hristoase Dumnezeule, îndelung-Răbdătorule, mult-Milostive și mult-Milosârde; care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești; care pe toți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale; sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățuiți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin!

5. Rugăciune către Domnul Iisus pentru linişte sufletească

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule Mântuitor, Protector şi Binefăcător al întregii lumi, Te rugăm linişteşte sufletele noastre zbuciumate, ca să ne putem ruga cu inima fierbinte! Te rugăm linişteşte vieţile noastre agitate, ca să ne putem bucura de ele! Te rugăm linişteşte minţile noastre pervertite, gândurile noastre bolnave şi luminează-ne, înţelepţeşte-ne, smereşte-ne, întăreşte-ne, dă-ne pace sufletească, răbdare şi ne îndeamnă pe toţi pe calea mântuirii şi a sfintei conlucrări cereşti!
Dăruieşte-ne Doamne liniştea Ta Dumnezeiască, Pacea Ta, ca acoperământ pentru vremuri grele! Doamne Iisuse Hristoase, cu genunchii plecaţi ne închinăm Ţie, Îţi mulţumim pentru toate şi Te slăvim în inimile noastre: Slăvit să fii în veci, Doamne Dumnezeul nostru! Amin!
Sugestii pentru sufletul tău