Cea mai puternică rugăciune pentru sfârșitul de an. Îndeplinește toate dorințele

Prin această rugăciune îi mulțumiți Domnului pentru toate binecuvântările primite și Îl rugați să vă ajute să treceți cu bine peste toate obstacolele pe care le va întâlni. Această rugăciune se rostește doar în primele zile ale noului an și este cu adevărat miraculoasă.

“Binecuvântează, Doamne, viața noastră și ne izbăvește în Anul cel Nou care vine și în toți anii vieții noastre de necazuri, de primejdii, de războaie și de toată răutatea și nedreptatea, dăruindu-ne tuturor zile bune și îndelungate, cu bună sporire și folos în munca noastră, cu fericire și liniște, ca să-Ți mulțumim pururea pentru toate și Ție mărire să înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh acum și pururea și în vecii vecilor”. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi păcătoșii. Amin”.