Cerem si după ce primim uităm să mulțumim…

De Dumnezeu și de rugăciune ne amintim mai cu seamă atunci când avem diferite nevoi ori ne aflăm în momente critice. Când trăim sentimentul că nimeni altcineva nu ne poate ajuta. Când singura nădejde pe care o mai avem este la cel Atotputernic și la ajutorul Lui. Ne întoarcem ca fii risipitori ce suntem către El și cerem, dar după ce primim uităm să mulțumim.

Sfinții Părinți, în scrierile lor, ne îndeamnă să mulțumim chiar înainte de a cere ceva, ca și când deja am primit ajutorul. Câți facem asta? Mulțumirea este bineprimită și după ce dorința ne-a fost împlinită, dacă este sinceră, din suflet.

Rugăciune de mulțumire pentru facerile de bine primite de la Dumnezeu

‘Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, A Cărui Milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta slavă căzând, cu o frică și cu tremur, ca un rob netrebnic, cu umilință aduc acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce au fost făcute asupra robului tău (numele); și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvesc, Îți cânt și Te laud.

Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, dintotdeauna, mulțumire a aduce, cele prea bune a grăi și cânta Ție și celui fără de început al Tău părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeul nostru, Dătatorului nostru de bine, în vecii vecilor.’