„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să îţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ”

Autoritatea părinţilor asupra copiilor îşi are începutul chiar din natură.

Ce înseamnă aceste cuvinte?
Aşadar, dacă părinţii au întâietate faţă de noi pentru aceasta, noi ne vom înălţa deasupra lor cinstindu-i, nu doar după legea naturală, ci mai presus de ea, din frică de Dumnezeu. Căci, El doreşte mult ca părinţii să fie cinstiţi de copii; şi pe cei ce împlinesc voia aceasta îi răsplăteşte cu multe bunuri şi daruri.

Iată ce spune Dumnezeu celor care îşi cinstesc părinţii: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să îţi fie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ” (Ieşire 20, 12). Şi ce bine poate fi mai mare decât bătrâneţea fericită şi viaţa lungă şi ce nenorocire poate fi mai mare decât moartea timpurie?

În aşa fel, El îi îndeamnă pe unii ca să îşi cinstească părinţii, promiţându-le cinste, iar pe alţii îi îndepărtează de acest păcat, ameninţându-i cu necazul.

(Preot Evgheni Şestun, Familia ortodoxă, Editura Sofia, pp. 83-84)