Dumnezeu fără om este tot Dumnezeu, dar omul fără DUMNEZEU nu este nimic!

– Când DUMNEZEU a vrut să creeze pești, a vorbit cu marea.
– Când DUMNEZEU a vrut să creeze copacii, a vorbit cu pământul.
– Dar când DUMNEZEU a vrut să-l creeze pe om, s-a orientat spre SINE.
– Așa că DUMNEZEU a spus: „Să facem om după chipul și asemănarea noastră” .

Asadar…
– Dacă scoți un pește din apă, acesta va muri; iar când scoți un copac din pământ, acesta moare și el.
– În mod similar, când omul se deconectează de la DUMNEZEU, el moare.
– DUMNEZEU este mediul nostru natural. Am fost creați pentru a trăi în prezența LUI.
– Trebuie să fim conectați cu El pentru că există doar cu El viața.
– Să rămânem conectați cu DUMNEZEU.
– Să ne amintim că apa fără pește este încă apă, dar peștii fără apă nu sunt nimic.
– solul fără copac este încă sol, dar copacul fără sol nu este nimic …

Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți cu al Său har și a Sa iubire de oameni!

Loading...