Gânduri pentru fiecare zi a lunii septembrie. Descoperiti-le!

1 Septembrie
Tocmai cei care nu au nimic, pot să dea cel mai mult.

2 Septembrie
Cel care nu-L mai are decât pe Dumnezeu, are totul.

3 Septembrie
Omul abandonat voinţei lui Dumnezeu nu e nicidecum abandonat de Dumnezeu.

4 Septembrie
Cu Dumnezeu, păstrăm tot ce credem că este pierdut. Fără de El, pierdem tot ce credem că poate fi păstrat.

5 Septembrie
Sacrificiul de sine suntem cel mai întemeiaţi să-l facem.

6 Septembrie
Numai deprinderea sacrificiului ne poate obişnui cu sacrificiul unor deprinderi.

7 Septembrie
Pentru a fi desăvârşit, sacrificiul trebuie să fie conştient de realitatea sa şi nicidecum de meritul său.

8 Septembrie
Nici un viciu nu este un călător singuratic.

9 Septembrie
A-l vorbi de rău pe aproapele înseamnă a-l declara ne-aproape, adică îndepărtat, străin, repudiat.

10 Septembrie
Dumnezeu nu este o certitudine care să urce până la realitate, ci o realitate care coboară până la certitudine.

11 Septembrie
Credinţa ne învaţă să aşezăm eternitatea în timp şi timpul în eternitate.

12 Septembrie
Credinţa dă speranţă şi statorniceşte iubirea.

13 Septembrie
Credem chiar mai mult decât am crede, dar nu credem destul ceea ce credem.

14 Septembrie
Nu uita că Dumnezeu nu te uită.

15 Septembrie
Singura moştenire pe care Sfânta Fecioară Maria a putut-o găsi şi păstra de la Fiul său: coroana de spini.

16 Septembrie
Imită lumânarea a cărei flacără nu descreşte până ce nu va fi ars de tot.

17 Septembrie
Unul dintre cele mai frumoase nume ale limbajului nostru este fidelitatea.

18 Septembrie
Prietenia, asemenea credinţei, nu admite îndoiala.

19 Septembrie
Duşmăniile ar putea da lecţii prieteniilor în ceea ce priveşte statornicia.

20 Septembrie
Supune-te promisiunilor tale cu aceeaşi dăruire şi fără rezerve ca unui ordin sacru.

21 Septembrie
Uitarea nu e tot una cu iertarea, nici iertarea cu uitarea.

22 Septembrie
A nu uita nimic nu e totuna cu a-şi aminti totul.

23 Septembrie
A ne aminti de cei care sunt uitaţi înseamnă a ne aşeza de partea lui Dumnezeu care nu uită pe nimeni.

24 Septembrie
Nerecunoştinţa nu este oare mai rea decât uitarea?

25 Septembrie
Cea mai radicală transformare a lumii ar fi poate atunci când ar dispărea nerecunoştinţa.

26 Septembrie
Binefacerile trebuie să ne mişte, insultele nu trebuie să ne atingă.

27 Septembrie
Cea mai mare răsplată este aceea de a nu o căuta, dacă nu cumva chiar aceea de a nu o avea.

28 Septembrie
Împacă-te cu gândul de a fi tratat cu nerecunoştinţă; este una din modalităţile de a semăna cu Dumnezeu.

29 Septembrie
Cel mai adânc dintre abisuri e poate abisul iertării.

30 Septembrie
Adâncul speranţei e poate chiar mai mare decât cel al dorinţei.