Hristos învie în lume pentru toţi

Catapeteasma gândurilor noastre
S-a rupt în două-n templul de pământ,
De-aceea a venit de sus de astre,
Să o refacă, veşnicul Cuvânt.

Să fie în altar de cuget Cerul
Şi în biserica din noi, Duhul cel Sfânt,
Să fie-n noi în veci de veci
Misterul Iubirii Înviatului Cuvânt.

S-au despicat în noaptea răstignirii
Pietre-ntristate-n tânguiri de vânt,
Mai sângeră în înnoptarea firii,
În răstignire, veşnicul Cuvânt.

E-ncununat cu spini şi în durere,
De ură, de păcate-nsuliţat,
Aşteaptă lumea sfânta Înviere
Spre-a fi-n lumina Celui Înviat.

Toţi suntem fiii Vieţii-atotstăpâne,
Hristos învie-n lume pentru toţi,
În noaptea morţii nimeni nu rămâne,
La toti ne dă-nvierea Lui din morti.

În Sine ia a lumii-ntregi durere
Cuvântul infinitului Mister,
Luminii suntem fii în înviere
Şi pe pământ şi-n lumi presus de cer.

Preot Costică Moroianu