Îngerul păzitor te veghează dacă știi cum să te rogi

Îngerul păzitor nu este un mit. Fiecare dintre noi are îngerul păzitor personal, mereu prezent să ne vegheze calea. Însă, pentru ca el să ne poată fi de ajutor, trebuie să știm cum să ne rugăm. Și îngerul păzitor ne va fi mereu în preajmă.

Rugăciune către îngerul păzitor

„Sfinte, îngerul păzitor al vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul! Înger al lui Dumnezeu, tu stai fără mijlocire înaintea Sfintei Treimi. Așa că te implor să nu încetezi a te ruga pentru mine, robul tău.
Înger sfânt, roagă-te pentru mine!

Sfinte, îngerul păzitor, cel ce stai înaintea pă­ti­mașului meu suflet și al vieții me­le, nu mă lăsa pe mine, păcătosul. Nici nu te depărta de mine pentru neînfrânarea mea. Nu da loc dia­volului celui viclean, ca să-mi stă­pânească cu silnicie acest trup mu­ritor. Întărește mâna mea cea slabă și neputincioasă și mă îndreptează la ca­lea mân­tuirii.

Așa, sfinte îngere al lui Dumne­zeu, păzitorul și acoperitorul sufletului și al trupului meu celui ti­călos, iartă-mi toate cu câte te-am mâhnit în toate zilele vieții mele și orice am greșit în această zi. Acoperă-mă în această noapte și mă păzește de toată ispita celui potrivnic, ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeu; și te roagă pentru mine către Domnul, ca să mă întărească întru frica Sa și vrednic să mă arate pe mine, robul Său, bunătății Sale. Amin.”