Invierea Domnului – miracolul creștinătății

“A treia zi, Duminecă dis de dimineaţă s-a făcut cutremur mare.

Atunci, îngerul Domnului s-a pogorît din cer, a răsturnat piatra de pe uşa mormântului şi a şezut deasupra ei. „Înfăţişarea acelui înger era luminoasă ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada”, în dimineaţa aceea a înviat Domnul nostru Iisus Hristos.

Soldaţii care păzeau mormântul Domnului s-au umplut de frică, s-au cutremurat şi au căzut la pământ ca nişte morţi.

Tocmai atunci soseau la mormânt nişte femei bune la suflet, care voiau să ungă cu miresme trupul lui Iisus. Femeile au aflat însă piatra răsturnată şi mormântul gol. Ele s-au cutremurat de spaimă.

Mai târziu şi apostolii Petru şi Ioan au venit la mormânt. Ei au intrat înăuntru şi n-au aflat acolo decât giulgiurile în care fusese înfăşurat trupul lui Iisus. Îngerul Domnului le-a grăit şi celor doi ucenici despre învierea Fiului lui Dumnezeu.

În curând, tot Ierusalimul a aflat vestea Învierii Domnului. Căci această veste mare a fost dusă de înger, de femeile mironosiţe şi de apostolii Petru şi Ioan, pe la toţi oamenii. Şi toată lumea se bucura. Doar mai marii jidovilor s-au temut şi, chemând pe ostaşii păzitori, la ei, le-au dat bani din destul şi le-au zis: „Spuneţi că ucenicii lui, venind noaptea, l-au furat, pe când noi dormeam. Iar de se va auzi aceasta la mai marele vostru, noi îl vom îndupleca şi pe voi fără de grijă vă vom face”. Dar minunea învierii Domnului nu a putut fi ascunsă. Ea s-a lăţit în toată lumea şi de atunci, întru cinstirea ei, serbăm sfintele Paşti.

Domnul s-a arătat încă multora…

Când a venit Iisus la ucenici, Toma nu era acolo. Iar când i-au spus lui, că l-au văzut pe Domnul, Toma a zis: „Dacă nu voi vedea în palmele Lui, semnul piroanelor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul piroanelor, dacă nu voi pune mâna mea, în coasta Lui — nu voi crede!”

După opt zile, Mântuitorul a venit iarăşi în casa aceea. Acum se găsea şi Toma acolo. Iisus i-a binecuvântat pe ucenici şi a zis către Toma: „Adu degetul tău încoace şi vezi mânile şi adu mâna ta şi o pune în coasta mea şi nu fi necredincios, ci credincios”. Apostolul Toma a făcut aşa şi apoi a grăit: „Dumnezeul meu şi Dumnezeul meu!”

Mântuitorul lisus Hristos a privit atunci spre Toma şi i-a zis: „Pentru că m-ai văzut, Tomo, ai crezut. Fericiţi cei ce n-au văzut şi au crezut!”

Domnul Hristos cel înviat a mai rămas patruzeci de zile printre oameni. în această vreme, El s-a mai arătat ucenicilor Săi şi altor oameni. Ba a făcut încă multe minuni.

Femeile mironosiţe au găsit mormântul lui Iisus gol, iar îngerul le-a spus că Hristos a înviat din morţi. Tot acele femei s-au întâlnit cu Iisus, au stat de vorbă cu El şi s-au închinat Lui. Ucenicii Petru şi Ioan au văzut giulgiurile singure şi au luat veste de la înger. Soldaţii, care păzeau mormântul, au văzut învierea Domnului şi au ascuns-o numai pentru bani.

Mărturie despre înviere sunt Luca şi Cleopa şi toţi ucenicii, mai cu deosebire Toma. Toate aceste dovezi ne fac să mărturisim cu toată credinţa noastră, că Domnul nostru lisus Hristos, cu trupul Său, „a înviat a treia zi — după Scripturi.”

Carte de religie, Preot Dumitru Călugăr