Ion Creangă, cel mai frumos „mărțișor literar” oferit de Dumnezeu nației române

Pe 1 martie 1837, în Humulești, la poalele Cetății Neamțului, a văzut lumina zilei genialul român Ion Creangă, care prin inegalabila-i operă ne face să retrăim, pe fiecare dintre noi, clipe neșterse din propria viață, mai ales din vremea clipelor şi visărilor frumoase ale vârstei inocente.

Nu știu alții cum sunt…”, dar pe mine, când mă gândesc la Ion Creangă, mă cuprinde o nesfârșită recunoștință, căci, oricât de maturi am fi, oricâte funcții ori onoruri am avea, oricâte bogății am deține, totuși undeva în taina sufletelor noastre sălășluiește copilul năzdrăvan, șturlubatic, creionat cu măiestrie de hâtrul humuleștean în nepieritoarele sale Amintiri. Așadar, în fiecare primăvară, la început de martie, ne amintim de Ion Creangă.

Creangă este povestitorul nostru naţional, iar măiestria basmelor, poveștilor și povestirilor sale înfățișează în mod admirabil spiritul poporului român.

“Amintiri din copilarie” reprezintă o  frescă  a satului  din Moldova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea,  care prinde viaţă prin povestirile pline de umor ale lui Creangă.  Personajele  sale ne amintesc de bunicii noştri,  iar  Nică este  veşnicul copil,  Peter Pan -ul nostru, în ale cărui năzdrăvenii ne recunoaştem şi prin care ne amintim mereu de copilărie.