Îți mulțumesc, Doamne pentru iubirea ta necondiționată

Viața este un permanent război, e o luptă permanentă între bine şi rău, între urât şi frumos, între iubire şi ură, între compasiune şi nepăsare, între pace şi război, între nădejde şi deznădejde, între credinţă şi necredinţă, între bucurie şi tristeţe, între adevăr şi minciună, între dreptate şi nedreptate, între egalitate şi inechitate, între smerenie şi mândrie, între simplitate şi modernism, între curaj şi laşitate ș.a. m.d.

De noi depinde cine câştigă în aceste lupte ale vieţii, păcatele sau virtuțile creștine și morale. Alegerea ne aparţine. Avem libertatea să decidem pe cine iubim şi cui slujim cu credinţă şi iubire: lui Dumnezeu Care este: Calea, Adevărul, Viața sau vrășmașului diavol, domnul tuturor răutăţilor şi urâciunilor.

Îţi mulţumesc, Doamne, că nu m-ai părăsit nicio clipă

Îţi mulţumesc, Doamne, că nu m-ai părăsit nicio clipă pe cărarea vieţii mele, deşi poate meritam să fiu părăsit/ă pentru necredinţa și păcătoșenia mea. Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai ajutat să câştig multe lupte împotriva vrăjmaşului diavol. Îţi mulţumesc, Doamne, pentru darurile cu care m-ai înzestrat şi care mă ajută să depăşesc multe obstacole ce-mi apar în cale.

Îţi mulţumesc, Doamne, că Te răstigneşti şi azi, din iubire pentru mine şi întreaga lume şi mă hrăneşti cu sfânt Trupul Tău, şi-mi dai să beau scump Sângele Tău, pentru a mă întări în lupta cu cel rău şi pentru a nădăjdui la viaţa veşnică.

Îţi mulţumesc, Doamne, că m-ai ajutat să înţeleg, că după orice furtună soarele e şi mai strălucitor, că după orice cădere te poți ridica. Îţi mulţumesc, că m-ai învăţat să vin la Tine cu curaj, să Te caut când sunt ostenit/ă şi împovărat/ă, fiindcă Tu mă iubeşti şi eşti lumina ce alungă întunericul din viaţa mea.