Legenda soarelui si a zilelor săptămânii

Începutul lunii septembrie este momentul în care se presupune că a început Facerea Lumii. Ne aflăm „între Sântămării”, într-o perioadă ce stă sub semnul sacralității, într-un timp ritual al înnoirii și al începuturilor, atunci când se crede că Dumnezeu a făcut lumea și pământul.
„După ce s-au culcat oamenii, Dumnezeu s-a apucat să facă Soarele. A scăpărat o dată cu cremenea în piatra cea scumpă, dar nu l-a putut face; a ieșit o sabie. A scăpărat a doua oară și s-a făcut o grămăjoară ca o jemnă mică, rotundă.

Dumnezeu a suflat duh sfânt și s-a făcut Soarele, mare și luminos, mai mare decât Pământul nostru. Și l-a dat degrabă sub pământ. Când a socotit Dumnezeu, a sculat oamenii; acuma era mai multă lumina. Se uitau toți cu mirare în toate părțile; zorile roșeau cerul, întunericul din ce în ce mai tare se ștergea și ziua albă acoperea pământul întreg.

Oamenii se uitau plini de bucurie unii la alții, dar erau așa de zgâriați și loviți! Iată că într-un loc, pe cer, o strălucire mai mare se arata, iar de sub pământ se ridica pe-ncetul ceva rotund, strălucitor din cale-afara, încât le lua vederile privindu-l; era Sfântul Soare; răsărea! De spaimă și de bucurie mare, au căzut toți cu fața la pământ. Diavolul, de unde era, s-a șters și el degrabă pe ochi:
– Ptiu, da asta ce-i?!; vine fuga la Dumnezeu să-l întrebe ce-i acela.
– E Soarele, zice Dumnezeu, care va lumina de acum înainte lumea!
După ce s-au saturat îndeajuns de privit, Dumnezeu s-a înturnat la oameni și le-a spus:
– Vedeți, v-am făcut să fie frumos pe lume și să vă fie vouă bine. Acesta este Soarele care vă va da lumină și căldură. De acu, cât va fi lumea, așa are să fie, dacă vă veți purta bine și mă veți asculta pe mine, adică pe Dumnezeu; dacă-ți tine poruncile cum vi le voi da eu și-ți ști a cinsti zilele. (Oamenii cei doi dintâi, cât au dormit, au uitat că zilele sunt copiii lor).

Aceasta e Duminica, zice Dumnezeu, e sărbătoare, să o cinstiți și să o țineți, să nu lucrați. Aceasta e luni și celelalte ne sunt pentru lucru și vor mai fi și alte sărbători, să le țineți și să le cinstiți, că veți avea bine pe lume și noroc.”

(Elena Niculiță-Voronca – „Datinile și credințele poporului român adunate și așezate în ordine mitologică”)