Rugăciunea care-ţi aduce liniștea sufletească. Spune-o în momentele de teamă, durere, suferință

Doamne, cu Tine nu mi-e teamă de nimic,
Căci Tu faci să curgă prin mine izvoare de apă vie.
Când sufletul mi-e prins în lanţul disperării,
La Tine îmi ridic glasul cu credinţă,
Și Tu pornești degrabă în ajutorul meu.

Când sunt cuprins de teamă,
mă iei de mână,
Și glasul Tău îmi șop­tește blând:
Nu te teme, Sunt cu tine!
De aceea, când grijile și temerile năvălesc din nou pe poarta sufletului meu
Și simt că sunt prea slab să le ţin piept,
Vin iar înaintea ta, cu speranţa și cu inima deschisă, spunând:
Ascultă-mi ruga, Tată, căci Tu mă știi pe dinafară și pe dinăuntru
Și pricina tulburării mele nu este ascunsă dinaintea ochilor Tăi.
Ba mai mult, Tu ai în faţă neîncetat, trecutul și viitorul

Și înţelegi că toate temerile mele se nasc pentru că nu-l pot schimba pe primul
Și nu-l cunosc pe al doilea.
Ia-mă sub ocrotirea Ta,Ascunde-mă în braţele Tale,
Acolo unde niciun rău nu poate să mă atingă,
Acolo unde iubirea învinge orice teamă.

Revarsă lumina Ta în sufletul meu,
Ca prin ea să lupt și să biruiesc.
Căci tu ești Domnul celor ce Te caută,
Puterea celor slabi,
Speranţa celor fără de speranţă,
Și singurul liman în care-mi pot găsi pacea și mângâierea.

Amin!